ناشر و كلكسیونر ایتالیایی، «رونالدو پیراچینی»، ۵۵۰ اثر هنری متعلق به جنبش «نووسنتو» را به بزرگ ترین موزه هنری فنلاند اهدا كرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، این مجموعه ارزشمند كه شامل آثاری از هنرمندان بزرگ اوایل قرن بیستم مانند «جورجو د چریكو» و «جورجو موراندی» است، بزرگ ترین مجموعه متعلق به جنبش «نووسنتو» در خارج از ایتالیا محسوب می شود. قرار است نمایشگاهی از این آثار، كه تاكنون قیمتی برای آن ها تعیین نشده است، اواسط سال ۲۰۰۹ در موزه «آتنیوم» نمایش داده شود.