مصرف آب شهروندان تهرانی در مقایسه با سال قبل ۱۶ درصد افزایش یافته است.

به نقل از روابط عمومی شركت آب و فاضلاب استان تهران مصرف شهروندان تهرانی در روز جمعه ۱۲/۱۱/۸۶ به دو میلیون و ۸۰۹ هزار و ۴۹۸ متر مكعب رسید.

طبق این گزارش علی‌رغم كاهش درجه حرارت هوا در این فصل از سال مصرف شهروندان تهرانی، افزایش چشمگیری داشته است.

مصرف آب شهروندان از ابتدای سال جاری تاكنون به ۸۶۱ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۱۵۶ متر مكعب رسید.

شركت آب و فاضلاب استان تهران به كلیه شهروندان توصیه می‌كند از هدرروی آب جداً خودداری كنند تا كلیه مشتركان از نعمت آب بهره‌مند شوند.