تیم های شركت كننده در لیگ فرنگی می توانند با كشتی گیران خارجی نیز قرارداد ببندند.

در حالی كه استفاده از كشتی گیر خارجی در رقابت های لیگ آزاد و فرنگی سال گذشته مجاز نبود، با نظر فدراسیون كشتی، تیم شهدای ۲۸ دی سنندج با رضا كالایپ از تركیه قرارداد بست كه این امر نیز اعتراض دیگر تیم های فرنگی را به دنبال داشت.

با درخواست باشگاه ها،‌ استفاده از كشتی گیر خارجی در لیگ برتر امسال آزاد شد و تیم هایی كه از توان مالی بیشتری برخوردار بودند، در این زمینه اقدام كردند.

به گفته تورج لارودی،‌ تیم های فرنگی نیز می توانند از كشتی گیر خارجی استفاده كنند.

تاكنون تنها تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری و شورای شهر بابل با كشتی گیران مورد نظر خود قرارداد بسته اند.

تیم های شركت كننده تا روز ۱۹ دی ماه باید قرارداد ۱۰ كشتی گیر، مربی و سرپرست خود را در سازمان لیگ به ثبت برسانند.