موزه هنرهای معاصر فلسطین، طی بیانیه‌ای ضمن محكوم كردن فجایع انسانی در غزه، همه هنرمندان آرمان‌خواه را برای برپایی كارگاهی در ثبت مقاومت مردم غزه و رسوایی شیطان صفتان، اعلام فراخوان كرد.

به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین، این موزه هم‌صدا با تمام امت اسلامی در اعتراض به فجایع غزه و محكوم كردن آن، آمادگی خود را برای برپایی كارگاهی، در جهت ثبت و ماندگار شدن مقاومت مردم مظلوم فلسطین و افشای جنایات اشغال‌گران و متجاوزان صهیونیستی به هنرمندان اعلام فراخوان كرد و بیانیه‌ای را در این خصوص صادر كرد.

در این بیانیه می‌خوانیم: موزه هنرهای معاصر فلسطین، هم‌صدا با تمامی امت اسلام، خشم و اعتراض خود را نثار جانیان قساوت‌پیشه و بی آبروی صهیونیست می‌كند. بار دیگر رژیم اشغال‌گر قدس، فاجعه آفرید و پس از محاصره مردم مظلوم غزه با تهاجم گسترده نظامی، صدها انسان بی‌گناه و بی‌دفاع را به خاك و خون كشید. ننگ و نفرت بر خودفروختگان وحشی صفتی كه جز به بقای سلطه و تصاحب خویش به بهای جان مظلومان به هیچ چیز نمی اندیشند و وقیحانه و بی هیچ ترس و واهمه از مجازات و پاسخ‌گویی در برابر نهادهای جهانی و اذهان جهانیان، تمامی قاعده‌ها و اصول و موازین انسانی را زیر پا می نهند. اما فاجعه بارتر اینجاست كه مدعیان مسلمان و حاكمان جوامع اسلامی صدای بی پناهی و فریاد مظلومیت برادران و خواهران خود را در غزه و گوشه گوشه فلسطین اشغال شده زیر چكمه دیو سیرتان نمی‌شنوند و دست یاری به سویشان دراز نمی‌كنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: موزه هنرهای معاصر فلسطین به عنوان یاور مردم فلسطین كه افتخار حفظ و اشاعه میراث مقدس هنر مقاومت جهان اسلام در برابر صهیونیسم و استكبار را چون بار امانتی بر دوش دارد و كانونی برای همه هنرمندان حق طلب، آزاده و آرمانخ‌واهی است كه به زبان هنر خویش بر سلطه و سركوب اشغالگری و بی رحمی صهیونیست‌ها هجوم آورده و بیانگر مظلومیت و حقانیت فرزندان قدس عزیز گشته‌اند، هم‌صدا با همه مسلمانان و ظلم‌ستیزان جهان، این جنایت بزرگ را شدیداً محكوم و از همه مجامع جهانی می‌خواهد تا بیش از این با سكوت و تعلل، داغ ننگ بر جبین نگذارند و از سران عرب و كشورهای منطقه نیز انتظار دارد تا بیشتر از این چهره خویش را در انظار و اذهان مردم جهان تیره نسازند، و نیز از همه هنرمندان حقیقت‌خواه، طلب می‌كند، كه هنر خویش را چون پرچمی، از رسوایی شیطان صفتان و نمادی از درخشش خون شهیدان و افتخار و عزت مجاهدان راه حق و مدافعان شرافت انسان برافراشته‌تر دارند و بر قلب كفر و تزویر سلطه جهانی بكوبند و مطمئن است كه وعده خداوند برخلافت مظلومان تحقق یافتنی است.