با جذب ۶۰ هزار مشترك جدید صددرصد جمعیت روستاها و شهرها از نعمت برق برخوردار شده اند.حاجی رضا تیموری، مدیرعامل شركت توزیع برق همدان در همایش مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی اظهار داشت: شركت برق در استان همدان این افتخار را دارد كه با داشتن ۹۰۰ نفر نیروی انسانی رسمی و خدماتی و پیمانكاری به ۴۹۰ هزار مشترك سرویس و خدمات دهی می كند.در پست های فوق توزیع ۴۳۵ مگاولت آمپر ظرفیت سازی شده است، یعنی معادل ۴۱ درصد عمر ۸۰ ساله صنعت برق در استان همدان كار انجام شده است.رئیس هیأت مدیره شركت توزیع نیروی برق استان همدا گفت: با ساخت ۴۱۴ كیلومتر خط ۶۳ كیلوواتی می توان چنین ادعا كرد كه به اندازه یك سوم عملكرد عمر ۸۰ ساله صنعت برق استان همدان اقدام شده است و باقیمانده روستاهای بی برق نیز برق دار شده اند.