روز گذشته شنیدیم كه مسابقات انتخابی تیم ملی كشتی فرنگی نوجوانان در فروردین ماه برگزار می شود. پس از سپرده شدن هدایت تیم ملی كشتی فرنگی نوجوانان به خلیل رشید محمدزاده، برنامه های جدیدی در دستور كار قرار گرفته و اردوهای این تیم قبل از سال جدید آغاز می شود.همچنین مسابقات انتخابی نوجوانان بین روزهای ۱۳ لغایت ۲۰ فروردین برگزار می شود كه احتمال دارد میزبانی این رقابتها به شهرستان بهبهان سپرده شود.