علی اشكانی، نایب قهرمان كشتی فرنگی جهان در سال ۲۰۰۵ برای حضور در لیگ برتر روز گذشته با تیم دانشگاه آزاد قرارداد بست.

تاكنون اشكانی، افشین بیابانگرد، محمد فقیری و یاسین بهرامی پور قرارداد خود را با این تیم به امضا رسانده اند.