با وجودی كه ۹ تیم به صورت شفاهی از حضور خود در لیگ فرنگی خبر داده بودند تنها نمایندگان ۵ تیم در جلسه هماهنگی مسابقات شركت خواهند كرد.

بعدازظهر فردا (سه شنبه) جلسه هماهنگی لیگ فرنگی با حضور نمایندگان تیم های در فدراسیون كشتی برگزار خواهد شد.

پیش از این سازمان لیگ از اعلام آمادگی شفاهی ۹ تیم برای شركت در این مسابقات خبر داده بود؛ اما بعید به نظر می رسد تعداد تیم های شركت كننده در لیگ فرنگی، به بیش از ۵ تیم برسد.

عدم حضور تیم های سایپا، تعاونی مسكن كاویان خوزستان، شهرداری بابل و اصفهان در این مسابقات قطعی شده است.احتمال حضور تیم داماش دورود هم در این رقابت ها ضعیف است.

در این شرایط فردا نمایندگان تیم های دانشگاه آزاد اسلامی، تولیدی مجید خوزستان، مجتمع سی سنگان نوشهر، شیراز و آمل در جلسه شركت خواهند كرد تا استارت لیگ فرنگی نیز به زودی زده شود.

این در حالی است كه كشتی فرنگی در ماه آینده، مسابقات انتخابی جام یادگار امام و جام وهبی امره تركیه را پیش رو دارد.