با انصراف تیم تعاونی مسكن كاویان از تیمداری در لیگ فرنگی، استان خوزستان یك نماینده در این مسابقات خواهد داشت.

در حالی كه پیش از این تیم های تعاونی مسكن كاویان و تولیدی مجید به عنوان نمایندگان خوزستان در لیگ فرنگی اعلام آمادگی كرده بودند در جلسه هماهنگی لیگ این رشته كه فردا (سه شنبه) در فدراسیون كشتی برگزار می شود تنها نماینده تیم تولیدی مجید شركت خواهد كرد.

اردوان صاحب، دبیر هیئت كشتی استان خوزستان، در این رابطه گفت: مشكلاتی به وجود آمد كه مانع از حضور تیم تعاونی مسكن در لیگ شد. به هر حال لیگ چهار و پنج تیمی به درد كشتی فرنگی نمی خورد و امكان ایجاد حاشیه در آن زیادی می شود. من به زمان برگزاری این رقابت ها كاری ندارم چون هر زمان كه برگزار شود خوب است؛ اما تعداد تیم های شركت كننده اهمیت زیادی دارد.