رئیس هیئت كشتی استان فارس گفت: با توجه به پایان مهلت قانونی ام برای ریاست در هیئت كشتی،‌ در جلسه هماهنگی لیگ كشتی فرنگی شركت نمی كنم.

زین العابدین عرب اظهار داشت: با وجودی كه برای شركت در انتخابات هیئت كشتی ثبت نام كرده ام؛ اما هنوز مشخص نیست كه مجددا رئیس شوم. به همین دلیل نمی توانم در جلسه هماهنگی لیگ حضوی پیدا كنم.

وی تاكید كرد: در جلسه اول كشتی فرنگی كه همزمان با روز قرعه كشی لیگ آزاد بود، حضور داشتیم و شركت مان در لیگ فرنگی قطعی است. نامه فدراسیون كشتی برای برپایی جلسه را به حامیان مالی متقاضی حضور در لیگ اعلام كرده ام تا در جلسه دوم نیز بدون نماینده نباشیم.

رئیس هیئت كشتی استان فارس تصریح كرد: از بین تیم های دایتی، توسعه چمران و مجتمع خلیج فارس،‌ یك تیم در مسابقات لیگ شركت خواهد كرد. ما حتما در مسابقات كشتی فرنگی نماینده خواهیم داشت.