مربی تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان گفت: قاسم رضایی تصمیم به حضور در سنگین وزن گرفته و ما هم او را در جام وهبی امره محك خواهیم زد.

ناصر نوربخش اظهار داشت: رضایی تصمیم گرفته دیگر در ۹۶ كیلو كشتی نگیرد و به جمع سنگین وزن ها بپیوندد. او را آزمایش می كنیم تا ببینیم چه عملكردی در این وزن خواهد داشت. او باید در مورد وزنش بعد از حضور در این جام بین المللی تصمیم گیری كند.

وی در مورد عدم انتخاب نفر اول وزن ۵۵ كیلوی مسابقات قهرمانی كشتی فرنگی ایران برای اعزام به تركیه تصریح كرد: كیوان قهرمانی با مشكل خروجی روبروست. اگر مشكل خدمت سربازی وی حل شود حتما در تیم جای می گیرد. باقر توكلیان نفر اول وزن ۶۰ كیلوی رقابت های شیراز، هم كشتی گیر ۵۵ كیلوست و با توجه به وضعیت وزنی اش، او را برای اعزام به جام وهبی امره انتخاب كردیم.

نوربخش در رابطه با اعزام علی اشكانی و حمید باوفا به جام وهبی امره خاطر نشان كرد: در شرایطی كه نفرات ما از آمادگی خوبی برخوردار نیستند این ۲ كشتی گیر نسبتا آماده نشان دادند. به همین دلیل به آنها فرصت می دهیم خودشان را در این جام بین المللی نشان دهند.

مربی تیم ملی كشتی فرنگی در مورد انتخاب سایر فرنگی كاران شركت كننده در جام تركیه، گفت: فرشاد علیزاده بهترین ۷۴ كیلوی حال حاضر اردوست و او را به جمع مسافران تركیه اضافه كردیم. مجبور هستیم برخی اوزان خود از جمله ۶۰،‌ ۷۴ و ۱۲۰ كیلو را تقویت كنیم. درست است كه شرایط تیم آرمانی نیست؛ اما با ۲ اردویی كه پشت سر گذاشتیم فرنگی كاران رفته رفته بهتر می شوند.

ناصر نوربخش در خصوص حمید سوریان عنوان كرد: سوریان بعضی روزها در اردو حضور پیدا می كرد، اما آماده نبود و نمی توانست فشار زیادی به خودش وارد كند. اواخر اردو نیز دچار سرماخوردگی شد تا نتواند تمرین خود را پیگیری كند.