آفتاب

فرش ابریشمی افشار به بدرالزمان قریب اهدا شد

فرش ابریشمی افشار به بدرالزمان قریب اهدا شد

بدرالزمان قریب، متخصص زبان سغدی به پاس پژوهش‌های ۴۵ ساله خود هفدهمین قالیچه ابریشمی جایزه ادبی تاریخی بنیاد موقوفات محمود افشار را دریافت كرد.

کد N490596

وبگردی