مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق تهران با بیان اینكه اتلاف انرژی برق در شبكه توزیع برق حدود ۱۸ درصد است گفت: هدف دولت و وزارت نیرو كاهش اتلاف انرژی هم در شبكه توزیع و هم در شبكه تولید است.

سعید مهذب ترابی اظهار داشت: متاسفانه شبكه توزیع برق در كشور و تهران قدیمی و پراكنده است بنابراین تلفات انرژی در شبكه توزیع به یك معضل تبدیل شده است.

وی با بیان اینكه متوسط رشد مصرف برق در تهران حدود ۸ درصد است گفت:متوسط رشد مصرف برق در تهران در شش ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته ۸ درصد بود كه این عدد یعنی متوسط رشد مصرف برق در طول برنامه‌های اول تا سوم توسعه حدود ۷ درصد بوده است.

مهذب ترابی در خصوص اینكه شركت توزیع برق تهران بزرگترین مشتری بازار برق كشور است گفت: میزان مصرف انرژی در بخشهای مختلف مصرف مشتركان تهرانی، حدود ۱۹ میلیارد كیلووات ساعت است كه حدود ۱۵ درصد از كل انرژی برق مصرفی كشور را شامل می‌شود.

مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ سهم مصرف بخش خانگی این شركت را ۴۶ درصد ، عمومی ۲۵ درصد و تجاری را ۱۸ درصد عنوان كرد و گفت:میزان مصرف برق مشتركان این شركت در بخش عمومی، بالغ بر ۳ برابر میانگین كشور است.