براساس راهبرد تدوین شده شركت آب منطقه ای گلستان، تعداد سدهای استان باید از ۵ سد فعلی به ۱۳ سد افزایش یابد.

نادعلی حاجیلری مدیرعامل شركت آب منطقه ای گلستان در حاشیه نشست مشترك نمایندگان گرگان در مجلس، مسئولان، استاندار، مدیران و كارشناسان شركت آب منطقه ای گلستان، در گفت وگو با خبرنگاران افزود: توسعه بهره برداری از آب های سطحی حوضه های آبریز و كنترل تمام آب های سطحی استان با مطالعه و اجرای طرح های ملی و استانی و استفاده از مشاركت مردم در اولویت راهبردی این شركت قرار دارد.

وی گفت: توسعه شبكه های مدرن از ۱۵ هزار هكتار در وضع فعلی به ۱۰۰ هزار هكتار و اجرای یكپارچه طرح های تأمین، انتقال و شبكه های آبیاری از نكات دیگر تصریح شده در راهبرد شركت آب منطقه ای گلستان است.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای گلستان ادامه داد: تأمین آب مجتمع های شهری و صنایع آب زیرزمینی و سطحی، مدیریت و كنترل سیل و مهندسی رودخانه های داخلی و مرزی، اجرای مهندسی ارزش و جامع نگری در برنامه ریزی توسعه منابع آب در حوضه های آبریز نیز از راهبردهای این شركت است.

وی جامع نگری در تأمین آب شهری و صنعتی با ایجاد مجتمع شهری و روستایی، رویكرد تحول در بهبودهای طراحی و اجرایی طرح ها، بهبود نظارت طرح ها با به كارگیری افراد مجرب و هماهنگی برنامه های مطالعات سدسازی و آبخیزهای بالادست را از دیگر موارد مورد تأكید راهبرد شركت آب منطقه ای گلستان دانست.