سرمربی تیم كشتی راه آهن از بازگشت یار روس تیمش به ایران و حضور در رقابت های دور برگشت خبر داد.

این كشتی گیر بعد از شكست مسعود واحدی و اكبر بهتری ۶۶ كیلوهای تیم های گاز مازندران و KSB كلاردشت، با توجه به این كه پیش بینی می شد تیمش جدال ساده ای را برابر تیم عسگری محمدیان پیش رو داشته باشد ایران را ترك كرد و قرار شد هرگاه امیر توكلیان به وی احساس نیاز كرد، مجددا به ایران بازگردد.

راه آهنی ها در هفته چهارم لیگ برابر شاگردان عسگری محمدیان تن به شكست دادند تا دیدار با صنایع و معادن همدان برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار باشد؛ اما با این وجود دودایف برای این دیدار نتوانست خود را به ایران برساند.

در چنین شرایطی شایع شد كه دودایف دیگر قصد همراهی تیم راه آهن را ندارد كه امیر توكلیان در این باره به فارس گفت: چنین چیزی اصلا صحت ندارد. ما برای مسابقه با همدان به دودایف احتیاج داشتیم و او هم قول داده بود به مشهد بازگردد كه این امر به دلیل مشكل گذرنامه اش ممكن نشد. او در دور برگشت لیگ برتر، همچنان در خدمت تیم خواهد بود.

آلن دودایف قهرمان جهان در سال ۲۰۰۵، برای همراهی راه آهن در لیگ برتر مبلغ ۲۵ هزار دلار دریافت می كند.