كشتی گیران آذربایجانی مورد نظر تیم صنایع و معادن همدان از همراهی این تیم در لیگ برتر ایران منصرف شدند.

تیم صنایع و معادن همدان قصد داشت برای تقویت تیمش، نامیك سودیموف و ماگمادوف كشتی گیران المپیكی اوزان ۵۵ و ۱۲۰ كیلوی آذربایجان را در آستانه هفته پنجم لیگ برتر جذب كند.

در حالی كه به نظر می رسید هیچ مشكلی در این خصوص وجود ندارد و هر ۲ كشتی گیر خارجی نیز برای شركت در لیگ ایران ابراز تمایل كرده بودند، نامه ای از فدراسیون كشتی آذربایجان به سازمان لیگ رسید كه این كشتی گیران از حضور در تیم صنایع و معادن منصرف شده اند.

تورج لارودی رئیس سازمان لیگ با تایید این نامه گفت: آنها دلیلی را برای این كار عنوان نكرده اند فقط از سوی فدراسیون این كشور اعلام شده كه كشتی گیران شان به ایران نمی آیند.

این در حالی است كه مسعود مصطفی جوكار برای دیدار با تیم راه آهن در مشهد،‌ نیاز مبرمی به این كشتی گیران خارجی داشت.