مدیر عامل سازمان انرژی های نو از افزایش ۶۰ درصدی ظرفیت تولید برق تجدید پذیر خبر داد و گفت: تولید برق تجدید پذیر از ۸۰ مگاوات سال جاری به ۱۲۸ مگاوات در سال آیند افزایش می یابد.

"یوسف آرمودلی" از ظرفیت ۸۰ مگاواتی نصب شده تولید برق از طریق نیروگاههای بادی، خورشیدی و سایر نیروگاههای تولید برق تحت عنوان انرژی های نو خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته ظرفیت تولید برق تجدید پذیر با ۶۸ مگاوات افزایش به ۱۲۸ مگاوات در سال آینده می رسد.

مدیر عامل سازمان انرژی های نو از تولید ۱۸۵ میلیون کیلو وات ساعتی برق از طریق نیروگاههای بادی دولتی در طول سال خبر داد و اظهار داشت: در این مورد نیروگاههای بادی خصوصی در مراحل تجهیز و برنامه ریزی قرار دارند و تا ۲ سال آینده می توان شاهد تولید برق نیروگاههای بادی خصوصی نیز بود.

آرمودلی در بخش دیگری از سخنانش خرید برق تجدید پذیر از سوی دولت به ۲ برابر قیمت قبلی در سال جاری را از مهم ترین برنامه های دولت در حمایت از نیروگاههای تولید برق تجدید پذیر عنوان و تصریح کرد: خرید تضمینی ۲۰ ساله برق از نیروگاههای تجدید پذیر توسط دولت را نیز باید از اقدامات مناسب حمایتی این بخش دانست.

وی با بیان اینکه تولید برق نیروگاههای بادی دولتی در سال ۱۸۵ میلیون کیلو وات ساعت است گفت: دولت تعهد کرده تا هر ساعت از شبانه روز که نیروگاههای تجدید پذیر برق تولید کنند را خریداری کند و در این مورد محدودیت زمانی را نیز حذف کرده است.

به گفته مدیر عامل سازمان انرژی های نو ، به منظور واگذاری زمین برای ساخت نیروگاههای تجدید پذیر و راه اندازی آن نیز اقداماتی صورت گرفته که باید به در اختیار قرار دادن زمین از منابع طبیعی پس از کسب موافقت اصولی اشاره کرد.

آرمودلی معرفی سازندگان نیروگاههای تجدید پذیر به صندوق ذخیره ارزی و بانکها برای دریافت تسهیلات را از برنامه های دیگر این بخش یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه افزایش ۲ برابری قیمت خرید برق تجدید پذیر از سوی دولت ، تولید برق در این حوزه نیز دارای توجیه فنی شده است.

وی ساخت کوچکترین نیروگاه تجدید پذیر را شامل ۱۵ میلیارد تومان هزینه دانست و گفت: کمترین میزان تولید برق تجدید پذیری که توسط ما مجوز داده می شود ۲۰ مگاوات است.

مدیر عامل سازمان انرژی های نو افزود: اگر کشاورزی بخواهد در مزرعه خود یک توربین بادی نصب کند باید ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند که دستیابی به این مهم از عهده بسیاری از کشاورزان خارج است.