داوران قضاوت كننده پنج دیدار هفته پایانی دور رفت لیگ برتر كشتی آزاد در شهر های تهران،‌ مشهد، دورود و ساری انتخاب شدند.

هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر كشتی آزاد روز دوشنبه هفته جاری در شهر های تهران،‌دورود، مشهد و ساری برگزار می شود.

داوران و نمایندگان زیر از سوی فدراسیون كشتی برای آخرین هفته دور رفت لیگ انتخاب شده اند:

▪ مسابقه تیم‌های گراد - صدرا زیرآب در ساعت ۳۰/۱۵ در سالن هفت تیر تهران

داوران: ۱- علی تبریزیان (خراسان رضوی) ۲- باقر بهزاد‌نژاد ۳- میرزاآقا احمدی (تهران) ۴- محمد مینویی (كردستان)

ناظر فدراسیون و نماینده كمیته لیگ و سرپرست مسابقات: نصرت‌ا... رووف لارودی

نماینده فدراسیون و نایب رئیس هیئت كشتی استان تهران: ابوالفضل میرجعفری

▪ مسابقه تیم‌های سیمان دورود - آزادگان بابل در ساعت ۱۷ در سالن شهید درویشی دورود

داوران: ۱- محمدابراهیم امامی ۲- ایرج منصوری ۳- محمدعابد هاشمی‌نسب (تهران) ۴- منصور كیانی (كرمانشاه)

ناظر فدراسیون و نماینده كمیته لیگ و سرپرست مسابقات: رضا غلامی

نماینده فدراسیون و رئیس هیئت كشتی استان لرستان: نادر سزاوار ملوكی

▪ مسابقه تیم‌های راه‌آهن مشهد - صنایع و معادن استان همدان در ساعت ۱۷ در سالن شهدای راه آهن مشهد

داوران: ۱- قدرت‌ ا... نهاوندیان ۲- محمود صیاد ۳- موسی بابایی (مازندران) ۴- اصغر محمدی (تهران)

ناظر فدراسیون و نماینده كمیته لیگ و سرپرست مسابقات: عباس نمازیان

نماینده فدراسیون و نایب رئیس هیئت كشتی استان خراسان رضوی: جواد رایینی

▪ مسابقه تیم‌های گاز مازندران - باشگاه عسگری محمدیان در ساعت ۱۷ در سالن حاجی زاده جویبار

داوران: ۱- عزیزا... اطاعتی ۲- احمد حاج‌آقاپور (تهران) ۳- محمدحسین تام (خراسان رضوی) ۴- فریدون عابدین‌نژاد (كرج)

ناظر فدراسیون و نماینده كمیته لیگ و سرپرست مسابقات: رحیم عظیمی

نماینده فدراسیون و رئیس هیئت كشتی استان مازندران:‌ اصغر ثمربخش

▪ مسابقه تیم‌های نیروی زمینی ارتش - KSB كلاردشت پس از دیدار گراد و صدرا در سالن هفت تیر تهران

داوران: ۱- علی تبریزیان (خراسان رضوی) ۲- باقر بهزاد‌نژاد ۳- میرزاآقا احمدی (تهران) ۴- محمد مینویی (كردستان)

ناظر فدراسیون و نماینده كمیته لیگ و سرپرست مسابقات: نصرت‌ ا... رووف لارودی

نماینده فدراسیون و دبیر هیئت كشتی استان تهران: حبیب استحمامی