مجموعه‌ی داستان «ستاره‌ی سینما» به قلم ناهید طباطبایی منتشر شد.

كتاب یادشده ۱۲ داستان را شامل می‌شود كه بیش‌تر درباره‌ی زنان نوشته شده است.

این مجموعه به تازگی از سوی نشر خجسته به چاپ رسیده است.

همچنین كتاب «چهل‌سالگی» این داستان‌نویس و مترجم از سوی نشر چشمه برای نوبت پنجم تجدید چاپ می‌شود.

دو ترجمه‌ی طباطبایی نیز با عنوان‌های «گزین‌گویه‌های ویرجینیا وولف» از انگلیسی و «راه و رسم دنیا»، سفرنامه‌ی نیكولا بوویه - سیاح سوییسی -، از زبان فرانسه منتظر دریافت مجوز نشرند، كه به ترتیب از سوی انتشارات نگاه و شهاب منتشر می‌شوند.