وزیر نیرو از بهره برداری آزمایشی اولین نیروگاه خورشیدی ساخت داخل در شیراز خبر داد و گفت: حمایتی که دولت از انرژیهای جایگزین انجام خواهد داد، آینده این نوع از انرژی را در کشور روشن و سرمایه گذاریها را نیز افزایش خواهد داد.

پرویز فتاح گفت: اولین نیروگاه خورشیدی ساخت داخل به صورت آزمایشی در شیراز به بهره برداری رسیده که تکنولوژی آن نیز کاملا در کشور بومی شده است.

وزیر نیرو گفت: این نیروگاه دارای آئینه هایی از نوع سهموی بوده که در داخل کشور ساخته شده است، ضمن اینکه راهکار بعدی که در سطح ملی و وسیع می تواند پیاده سازی شود، استفاده از آبگرمکن های خورشیدی است که می تواند جایگزین مناسبی با عنایت به آب و هوای ایران برای استفاده از انرژی برق باشد.

وی تصریح کرد: برای ساخت آبگرمکن های خورشیدی سازنده های داخلی رغبت به خرج داده اند و این فرهنگ نظیر کشورهای همسایه و اروپایی در حال گسترش است. چرا که انرژی گاز و برق در کشور به صورت ارزان و یارانه ای توزیع می شود که پس از هدفمند کردن یارانه ها قطعا راهکار مفیدی برای مردم خواهد بود.

فتاح تاکید کرد: با حمایتهایی که دولت برای انرژیهای جایگزین انجام خواهد داد افق های آینده در این بخش بسیار روشن خواهد بود.