سرمربی تیم كشتی آزاد موسسه فرهنگی ـ هنری عسگری محمدیان گفت : دور از انتظار ظاهر شدیم تا راه آهن غافلگیر شود.

عسگری محمدیان پس از پیروزی تیمش مقابل راه آهن خراسان در گفت وگو با (ایسنا) اظهار كرد : پیش بینی می كردم كه اگر مقابل راه آهن بازنده شویم بازنده بدی نباشیم و در شهرمان كشتی های خوبی بگیریم اما كشتی گیرانم دور از انتظار ظاهر شدند و نتیجه ای غافلگیر كننده را برابر صدرنشین گروه رقم زدند.

وی ادامه داد : از تمام كشتی گیرانم راضی هستم و از همه تشكر می كنم كه با این بضاعت كم با ما همدل هستند. البته من شرمنده آنها نیز هستم كه توان مالی نداریم . حتی هفته قبل برای رفتن به كلاردشت پول گرفتن اتوبوس نداشتیم و همگی محبت كردند و با وسیله های شخصی خود آمدند. من چیزی ندارم به كشتی گیرانم بدهم جز عشقم و تجربیات سال ها حضور در میادین جهانی و المپیك .

محمدیان همچنین گفت : تیم ما همچنان بدون اسپانسر است . البته از « محمدی » عضو هیات مدیره باشگاه تشكر می كنم كه برای هر برد مقابل راه آهن ۳۰۰ هزار تومان پاداش داد و برای پیروزی در مسابقه آخر ۵۰۰ هزار تومان پاداش گذاشت كه كشتی گیر ۱۲۰ كیلویی ما با روحیه بالا حریف را ضربه كرد. همچنین باید از حبیبی تشكر كنم كه نماینده فدراسیون و داوران را در هتل نوید اسكان داد. با اینكه پول نداریم اما سعی كرده ایم میزبان خوبی باشیم .

سرمربی تیم موسسه عسگری محمدیان در پایان گفت : تیم ما چیزی برای از دست دادن ندارد و هرچه در چنته داریم را رو می كنیم . كشتی گیرانم مرتب تمرین می كنند و هفته به هفته بهتر می شوند. امیدوارم در مسابقات بعدی هم خوب ظاهر شویم .