با توجه به ترافیك مسابقات كشتی در بهمن ماه، احتمال برگزاری رقابت های انتخابی جوانان آزاد در اوایل اسفند ماه بسیار زیاد است.

مسابقات انتخابی جام بین المللی تختی در روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن برگزار می شود و این در حالی است كه چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ نیز باید فینال رقابت ها را در روز بیست و یكم ماه آینده برگزار كنند.

در چنین شرایطی مجید خدایی در نظر دارد برای این كه تداخلی در رقابت ها ایجاد نشود و كشتی گیران فرصت نسبتا كافی برای حضور در رقابت های رده سنی جوانان را داشته باشند،‌ این پیكارها را اوایل اسفند ماه برگزار كند.

در صورت موافقت محمدعلی صنعتكاران مدیر تیم های ملی، مسابقات انتخابی تیم ملی كشتی آزاد جوانان در روزهای اول و دوم اسفند ماه برگزار می شود. بعید به نظر می رسد كه تهران به عنوان میزبان رقابت ها انتخاب شود.

بخت بندرعباس برای میزبانی این رقابت ها بیشتر است.