تیم صنایع و معادن همدان برای ادامه مسابقات لیگ برتر آزاد، كشتی گیران اوزان ۵۵ و ۹۶ كیلوی آذربایجان را جذب خواهد كرد.

در حالی كه هفته چهارم لیگ برتر در روز دوشنبه هفته جاری پشت سر گذاشته شد، همدانی ها اقدامات لازم را برای اضافه كردن ۲ كشتی گیر خارجی به جمع نفرات خود را انجام داده اند.

مسعود مصطفی جوكار كه هدایت این تیم را بر عهده گرفته است، قصد به خدمت گیری نامیك سودیموف در وزن ۵۵ كیلو و ماگمدوف كشتی‌گیر روسی‌الاصل وزن ۹۶ كیلوی آذربایجان دارد.

سودیموف در دقیقه نود جای نامیك عبدا...اف كشتی گیر باسابقه و عنوان دار آذربایجان را در تیم ملی اعزامی كشورش به بازی های المپیك ۲۰۰۸ گرفت.

او به مقام پنجمی مشترك المپیك با دلشاد منصوراف نیز بسنده كرد.

رضایت نامه این ۲ كشتی گیر به ایران ارسال شده و آنها به زودی قرارداد خود را در سازمان لیگ به ثبت می رسانند.

این در حالی است كه همدانی ها در هفته پنجم لیگ برتر، با تیم راه آهن مشهد مبارزه خواهند كرد.

پیش از این دلشاد منصوراف (گراد)، گئورگی گوگچلیدزه و الكسی شیماروف (نفت) و آدام باتیروف (راه آهن) با تیم های باشگاهی ایران قرارداد بسته اند.