قهرمان كشتی فرنگی جوانان جهان در سال ۲۰۰۷ گفت: دیگر قصد حضور در وزن ۸۴ كیلو را ندارم و به جمع كشتی گیران ۹۶ كیلو پیوسته ام.

امیر علی اكبری اظهار داشت: یك ماهی است كه به صورت مرتب تمرین خود را برای حضور در وزن ۹۶ كیلو آغاز كرده ام. شرایط بدنی ام نسبت به روزهای ابتدایی تغییر وزن، خیلی بهتر شده است و تمرینم را همچنان صبح و بعدازظهر ادامه می دهم.

وی افزود: وضعیت خوبی دارم و خود را برای شركت در جام یادگار امام و انتخابی تیم ملی آماده می كنم.

فرنگی كار تهرانی با اشاره به تاثیرات مثبت برگزاری لیگ فرنگی تصریح كرد: همه فرنگی كاران آرزو می كنند كه لیگ این رشته نیز برگزار شود. اغلب كشتی گیران منبع درآمدی ندارند و به همین دلیل به پول لیگ نیازمند هستند. قبلا برای نفراتی كه در اردوی تیم ملی حضور داشتند، حقوقی در نظر گرفته می شد كه این بار با توجه به اینكه اردو به مسابقات مهمی منتهی نمی شود و هدف فقط زیر نظر گرفتن كشتی گیران است، حقوقی به اردونشینان پرداخت نمی شود.

علی اكبری تاكید كرد: البته اگر هم این اردو حقوق داشت، باز آن نصیب تعداد محدودی از فرنگی كاران كه در اردو حاضر بودند می شد و باقی نفرات از آن بی بهره بودند؛ اما با برگزاری لیگ، جمع زیادی از كشتی گیران منبع درآمدی كسب می كنند. به همین دلیل امیدوارم رئیس فدراسیون كشتی ترتیبی دهد كه لیگ فرنگی نیز در سال ۸۷ برگزار شود.