مربی تیم ملی كشتی آزاد گفت: شرایط سنی مهدی تقوی به شكلی است كه می‌توان روی او برای سال های آینده نیز سرمایه‌گذاری كرد.

محسن كاوه با اشاره به عملكرد كشتی گیر المپیكی نفت در مصاف با تیم گراد اظهار داشت: با مشاهده عملكرد مدعیان كسب دوبنده تیم ملی، امیدواری ما بیشتر می شود، مثلا مهدی تقوی نشان داد كه اگر روی او به صورت اصولی كار كنیم نتیجه می گیرد، البته ۶۶ كیلو، وزن سختی است و نباید این طور فكر كنیم كه اگر او سال آینده نتیجه نگرفت از تقوی قطع امید كنیم. شرایط سنی او به شكلی است كه می توان برای ۲ تا سه سال آینده روی او سرمایه گذاری كرد.

وی تاكید كرد: مسابقات لیگ برتر هفته به هفته بهتر می شود و كشتی گیران با آمادگی بیشتری روی تشك می روند. این خیلی برای كشتی ما خوب است. حضور كشتی گیران خارجی در لیگ نیز باعث شده مدعیان كسب دوبنده تیم ملی، برای مصاف با خارجی ها تمرین سنگین تری را پشت سر بگذارند. به این شكل عیار كشتی گیران داخلی نیز مشخص می شود.

مربی تیم ملی كشتی آزاد در مورد كشتی سعید ابراهیمی و فردین معصومی برابر گوگچلیدزه و شیماروف خاطر نشان ساخت: با وجودی كه مبارزه ابراهیمی به دلیل مصدومیت، نیمه كاره رها شد؛ اما او نشان داد كه وضعیت خوبی دارد. فردین معصومی نیز چنین شرایطی دارد. كشتی گیران ما دیگر در قالب مسابقه رفته و بیشتر تمرین می كنند.

كاوه در مورد میثم مصطفی جوكار كه در مسابقه از چهار هفته لیگ، تیمش را همراهی كرده است،‌ گفت: كشتی گیران و مربیان تیم ها باید به این مسئله توجه داشته باشند كه در لیگ،‌ زیاد وزن كم نكنند. اگر قرار باشد مدعیان كسب دوبنده تیم ملی هر هفته وزن كم كنند و روی تشك بروند در یك ماه، از شرایط آرمانی دور خواهند شد و نمی توانند تمرین آماده سازی را برگزار كنند. آنها اگر ۲ هفته یك بار كشتی بگیرند، لطمه ای نمی بینند.

این مربی تهرانی تصریح كرد: نمایندگان كادر فنی تیم ملی همه مسابقات لیگ را زیر ذره بین قرار داده اند. با توجه به این كه نمی توانیم اردوی بلند مدتی برای حضور در جام جهانی داشته باشیم، لیگ تا حدود زیادی برای شناخت ما از كشتی گیران مفید است.