مبلغ قراردادها در لیگ برتر كشتی آزاد ایران متفاوت است. ملی‌پوشان المپیكی به طور میانگین قراردادهای ۳۵ میلیون تومانی با تیم‌های خود منعقد كرده‌اند كه البته شنیده می‌شود یكی، دو ملی‌پوش دیگر بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون دریافت كرده‌اند كه بعضا برخی از این ملی‌پوشان ناآماده هستند و نمایش درخشانی هم نداشته‌اند. ‌

این درحالی است كه چهره‌های شاخص خارجی برای تیم‌ها مقرون به صرفه هستند و با دستمزدی كمتر در ایران كشتی می‌گیرند كه به نظر می‌رسد شرایط بدنی بهتری هم نسبت به رقیبان ایرانی خود داشته باشند. ‌

به گزارش ایسنا، برای مثال دلشاد منصوراف دارنده‌دو مدال طلا‌ی جهان از ازبكستان كه برای گراد كشتی می‌گیرد، برای هر برد پنج هزار دلا‌ر و در صورت شكست در هر مسابقه ۱۵۰۰ دلا‌ر دریافت می‌كند كه بعید به نظر می‌رسد در پایان لیگ بیش از ۲۰ میلیون تومان بگیرد. در حالی كه یك كشتی‌گیر كه قهرمان جام تختی هم شده است، مبلغی بیشتر از این دریافت كرده و در نخستین مسابقه نیز به حریف جوان خود باخت. ‌ باز هم شنیده می‌شود كه گئورگی گوگشلیدزه و الكسی شیماروف نیز به ترتیب ۲۰ هزار و ۱۵ هزار دلا‌ر از نفت تهران پیش قرارداد گرفته‌اند كه علا‌وه بر آن برای برد در هر مسابقه نیز دو هزار دلا‌ر دریافت خواهند كرد كه جمع پول دریافتی هر یك از آنها ۳۰ میلیون تومان هم نخواهد شد.