سرمربی باشگاه عسگری محمدیان گفت: امیدوارم آنهایی كه تیم ما را زنگ تفریح لیگ می دانستند، كشتی نوجوانان و جوانان این باشگاه را برابر تیم راه آهن دیده باشند.

عسگری محمدیان اظهار داشت: وقتی تیم ما تشكیل شد برخی دوستان كه نمی خواهم نام آنها را مطرح كنم انتقاد كردند كه سازمان لیگ نباید به تیمی چون عسگری محمدیان اجازه شركت در لیگ را می داد و این تیم زنگ تفریح دیگر تیم ها می شود؛ اما نوجوانان و جوانان ما نشان دادند انگیزه زیادی برای حضور در لیگ و كسب پیروزی دارند. آنها این فكر را نمی كردند كه ما بتوانیم برابر تیم مدعی راه آهن این قدر خوب كشتی بگیریم.

وی تاكید كرد: این كشتی گیران، آینده را تضمین می كنند و برای آن كه خودشان را نشان دهند برابر همه حریفان از جان مایه می گذارند. لیگ سكوی پرتاب شاگردان من است.

محمدیان خاطر نشان ساخت: با وجودی كه حامی مالی نداریم؛ اما همه اعضای تیم با هم هماهنگ و همدل هستند و این رمز موفقیت ما برابر راه آهن بود. از این پیروزی مغرور نخواهیم شد و تلاش مان را بیشتر می كنیم. باید از همه كسانی كه در این مدت حامی تیم ما بودند تشكر كنم. با توجه به شرایطی كه تیم دارد مدیریت هتل نوید نیز از ما هزینه ای برای اسكان داوران و نماینده فدراسیون دریافت نكرد.