ضربه كردن كشتی گیر تیم راه آهن از سوی مهدی بهروزنژاد،‌ پاداشی پانصد هزار تومان برای كشتی گیر تیم محمدیان به همراه داشت.

روز گذشته دیدار تیم های عسگری محمدیان و راه آهن مشهد در سالن سیدرسول حسینی ساری برگزار شد.

در حالی كه بعد از پیروزی های درخشان شاگردان امیر توكلیان در سه هفته گذشته، نمی شد شكست این تیم را حتی با تیم دومش را برابر تیم بسیار جوان عسگری محمدیان تصور كرد؛ اما مازندرانی ها موفق شدند در خانه خود، شكست تلخی را به تیم راه آهن تحمیل كنند.

ارائه كشتی پایاپای جوانان محمدیان برابر تیم باسابقه راه آهن باعث شد مهدی محمدی رئیس سابق هیئت دوچرخه سواری استان مازندران، در ازای هر برد به شاگردان محمدیان سیصد هزار تومان اهدا كند.

وقتی نتیجه این مبارزه در گروی كشتی سنگین وزن های ۲ تیم قرار گرفت، وی برای افزایش روحیه بهروز مهدی نژاد، پانصد هزار تومان را جایزه پیروزی او اعلام كرد كه این كشتی گیر نیز برای تكمیل شادی تیمش، اجازه نداد كار به اما و اگر كشیده شود و ناصر دلیرمعینی را ضربه فنی كرد.