ستاد مبارزه با دوپینگ امروز برای بررسی داروی مورد استفاده علیرضا غریبی كه به مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ او منجر شده است، تشكیل جلسه می دهد.

در حالی كه بیش از شش ماه از پایان محرومیت ۲ ساله غریبی از دنیای كشتی نمی گذرد بار دیگر نام او در جمع ورزشكارانی اعلام شد كه نتیجه آزمایش دوپینگ آنها از سوی آزمایشگاه كلن آلمان مثبت اعلام شده بود.

این آزمایش مربوط به مسابقات قهرمانی كشتی فرنگی ایران بود كه مهر ماه سال جاری در شیراز برگزار شد.

عجیب تر از این اتفاق،‌ اعلام این خبر پیش از قطعیت و احراز جرم این كشتی گیر باسابقه بود كه همین امر، شكایت به مراجع قضایی و اعاده حیثیت را برای غریبی محفوظ كرده بود.

در این رابطه قرار است بعدازظهر امروز جلسه ای در ستاد مبارزه با دوپینگ تشكیل شود تا وضعیت این فرنگی كار مورد بررسی قرار گیرد.

یكی از داروهایی كه علیرضا غریبی با تجویز پزشك در آستانه تغییر فصل مصرف كرد، باعث مثبت شدن نتیجه آزمایش وی شده است.

با توجه به مصاحبه های اخیر علی طاهری سخنگوی ستاد مبارزه با دوپینگ و ناچیز دانستن احتمال صدور حكم محرومیت برای غریبی،‌ به نظر می رسد قهرمان سابق آسیا مشكلی برای ادامه حضور در اردوی تیم ملی نداشته باشد.