سرپرست تیم كشتی گراد تهران گفت: نفتی ها انسجام سال گذشته را ندارند و پول باید در كنار رفاقت قرار گیرد.

امیر عفراتی اظهار داشت: نفتی ها از تمام نیروهای خود استفاده كردند؛ اما مغلوب ما شدند. به هر حال باید پول در كنار رفاقت قرار گیرد تا تیمی به موفقیت دست یابد. ما پیش از هر كاری،‌ تلاش كردیم كه رفاقت و همدلی را بین اعضای تیم ایجاد كنیم. از این رو ما پاداش ها را به صورت گروهی و تنبیه را انفرادی اعمال خواهیم كرد.

وی تاكید كرد: جمال میرزایی كشتی بسیار خوبی برابر حامد تاتاری گرفت. دلشاد منصوراف نیز حرفه ای عمل كرد. فردین معصومی هم كشتی خوبی برابر شیماروف ارائه كرد؛ اما ما باید پنج بر ۲ تیم نفت را شكست می دادیم. اگر ابراهیمی مصدوم نمی شد، حتما با اختلاف بیشتری نفت را مغلوب می كردیم. گوگچلیدزه ضربه بسیار بدی را به پیشانی ابراهیمی وارد كرد و شكافتن پیشانی او، باعث شد ما یك مهره خود را از دست بدهیم.

نایب رئیس سابق فدراسیون كشتی تصریح كرد: ابراهیمی خوب كشتی گرفت. او نسبت به المپیك، خیلی آماده تر بود و گوگچلیدزه برابر او نتوانست كاری انجام دهد. در تایم دوم، ابراهیمی به اشتباه خودش باخت.

عفراتی با اشاره به قضاوت خوب این مسابقه، خاطر نشان ساخت:‌ داوری برای هر ۲ تیم خوب بود. آنها خیلی با هم هماهنگ بودند. همچنین باید اضافه كنم كه تماشاگران نیز جو بسیار خوبی را در سالن ایجاد كرده بودند. با توجه به این كه ۲ تیم،‌ تهرانی بودند آنها كشتی گیران برنده هر ۲ تیم را تشویق می كردند. امیدوارم سالن هفت تیر در هفته های آینده نیز شاهد حضور تماشاگران خوب تهرانی باشد.