بعد از مبارزه با قهرمان كشتی آزاد جهان در سال ۲۰۰۱، شش بخیه بر پیشانی سعید ابراهیمی نقش بست.

حساس ترین مبارزه تیم های تهرانی نفت و گراد در وزن ۹۶ كیلو بین سعید ابراهیمی و گئورگی گوگچلیدزه گرجستانی برگزار شد.

ابراهیمی كه در بازی های المپیك ۲۰۰۸ بیجینگ یكی از ضعیف ترین كشتی های عمر ورزشی خود را به نمایش گذاشته بود، امید و انگیزه زیادی برای كسب پیروزی در این مسابقه داشت، هر چند كه از آمادگی مطلوبی نیز سود نمی برد.

۲ كشتی گیر در پایان ۲ وقت، یك بر یك مساوی شدند تا كار به تایم سرنوشت ساز سوم كشیده شود.

در یك كش و قوس پیشانی ابراهیمی به شدت با زانوی كشتی گیر گرجی برخورد كرد كه این امر با مصدومیت شدید نایب قهرمان مسابقات جهانی باكو همراهی بود.

خونریزی پیشانی ابراهیمی به حدی بود كه وی نتوانست به كشتی ادامه دهد و پیش از پایان وقت سوم، تشك را با مشایعت پزشك و مسئولان تیمش ترك كرد.

بعد از این مبارزه، شش بخیه بر پیشانی سعید ابراهیمی نقش بست.

وی بعد از چند روز استراحت، مجددا تمرین خود را ادامه خواهد داد.