مدیر عامل شركت توانیر گفت: سهم تولید برق در نیروگاههای بخاری و گازی كشور در حال حاضر مساوی بوده و در حد ۳۱ درصد است.

محمد بهزاد افزود:ظرفیت نامی نصب شده تولید برق در ایران بیش از ۵۰ هزار مگاوات است كه سهم نیروگاههای بخاری و گازی بصورت مساوی ۳۱ درصد(در مجموع ۶۲ درصد) است.

وی ادامه داد:سهم تولید برق توسط نیروگاههای سیكل تركیبی ۲۲ درصد ، سهم نیروگاه‌های برق‌آبی ۱۵ درصد و یك درصد باقی‌مانده را نیروگاه‌های دیزلی و بادی تشكیل می‌دهند.

بهزاد با اشاره به اینكه متوسط رشد مصرف برق در كشور سالانه ۸ درصد است اظهار داشت: ۴ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید یا هشت بلوك ۵۰۰ مگاواتی نیروگاه سیكل تركیبی سالانه باید به شبكه برق افزوده شود تا توان پاسخگویی به نیاز مصرف به وجود بیاید.

مدیر عامل شركت توانیر افزود: برای تعادل تولید و مصرف برق در كشور می توان با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و هسته‌ای و افزایش كارایی تولید در نیروگاه‌های فسیلی و همچنین تعمیر و نگهداری و تبادل برق با كشورهای همسایه به این مهم دست یافت.