معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: كاستی روان آب ها و حجم آب پشت سدها به ما هشدار می دهد كه امسال اقدامات ویژه ای را در مورد كم آبی انجام دهیم. محمدرضاعطارزاده در اولین كنفرانس خبری خود اعلام كرد: میزان بارندگی پائیز امسال (اولین فصل آبی) نسبت به سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است اما با این حال هنوز نسبت به سال های نرمال (از نظر میزان بارش) ۴ درصد منفی هستیم. او با اشاره به اینكه حجم آب پشت سدها ناشی از خشكسالی پارسال به ۱۰‎/۳ میلیارد متر مكعب رسیده است افزود: این نسبت در سال گذشته ۱۳‎/۴ میلیارد متر مكعب بوده كه نشان دهنده ۲‎/۹ میلیارد متر مكعب كسری آب (پشت سدها) نسبت به پارسال هستیم. عطارزاده برداشت های بی رویه از منابع زیرزمینی را نتیجه كم بودن روان آب ها در سال گذشته دانست و گفت: طی ۲ تا ۳ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۶ میلیارد متر مكعب از منابع آب زیرزمینی برداشت شده است. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت نیرو، حوزه كارون بزرگ و دز با كاهش ۲۹ درصدی بارش مواجه بوده اما حوزه كرخه با ۱۸ درصد افزایش بارش و سفیدرود با مثبت ۹ درصدی وضعیت نسبتاً مطلوبی داشته است. معاون آب وزارت نیرو اما به مهمترین نكته حوزه عملیاتی خود اشاره كرد. عطارزاده با بیان اینكه طرح های آبی كشور به ۵۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: این در حالی است كه امسال تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای این طرح ها به وزارت نیرو اختصاص یافته است. به گفته او دولت در حالی لایحه ۱۱ هزار میلیارد تومانی تأمین بخشی از اعتبارات آب را به مجلس فرستاده است كه این میزان توسط نمایندگان محترم به ۶ هزار میلیارد تومان كاهش یافته است. عطارزاده افزود: بحران كاهش قیمت های جهانی نفت و به تبع آن كاهش اعتبارات حساب ذخیره ارزی از مهمترین دلایلی است كه از سوی مجلس در توجیه كاهش اعتبارات بخش آب عنوان شده است.او گفت: تاكنون به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم در بخش آب ایران و در شرایطی كه قانون سرمایه گذاری خارجی در این حوزه از سال ۸۱ وجود داشته است، سرمایه گذاری خصوصی و خارجی مشخص و بزرگی در كشور صورت نگرفته است و این در حالی است كه تنها راه نجات بخش آب، ورود سرمایه بخش خصوصی و مشاركت مستقیم مردم خواهد بود. وی كه در سال های آخر دولت نهم به معاونت وزارت نیرو منصوب شده است، همچون سایر مدیران این بخش تأكید كرد كه قیمت های پائین آب عرضه شده به مشتركان، مهم ترین دلیلی است كه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این بخش ترغیب نمی كند. او با مهم خواندن واقعی كردن قیمت های آب در جهت توسعه فراگیر این بخش افزود: قیمت تمام شده هر متر مكعب آب شرب در ایران ۵۰۹ تومان است. در حالی كه مبلغ دریافتی از مشتركان بین صفر و ۸ تومان است؛ در این حال قیمت تمام شده آب كشاورزی نیز ۸۲ تومان است كه كشاورزان تنها ۲ تا ۷ تومان برای مصرف هر متر مكعب از آن می پردازند.

به گفته وی، وزارت نیرو ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت بخش آب را هم منتشر كرده است اما این میزان برای حل مشكل حوزه آب كافی نیست و براساس مطالعات انجام شده، این حجم از نقدینگی ها تنها به اجرا یا توسعه سدهای گتوند، كارون ،۴ سیمره و رودبار اختصاص خواهد یافت. "پتانسیل های شناخته شده نشان می دهد كه در ایران امكان ساخت ۲۸ هزار مگاوات تأسیسات برق آبی وجود دارد كه در این شرایط تاكنون ۶ هزار و ۷۰۰ مگاوات ساخته شده و به همین میزان نیز سدهای برق آبی در دست ساخت است". عطارزاده با اعلام این آمار گفت: ۷ هزار و ۸۰۰ مگاوات پروژه دیگر نیز در دست مطالعه است كه خوشبختانه این طرح ها می توانند از محل فروش برق شرایط جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم كنند تا اتكا به منابع محدود دولتی كاهش یابد.