وزیر ورزش داغستان به همراه یوری شاهمرادوف تئورسین كشتی این ایالت، همزمان با برگزاری جام جهانی ۲۰۰۹، به ایران سفر خواهند كرد.

در پی حضور سلمان قادری نایب رئیس هیئت كشتی استان مازندران در داغستان،‌ بار دیگر بر ایجاد روابط دوستانه ورزشی بین طرفین تاكید شد.

این در حالی بود كه مهر ماه سال جاری نیز قادری به همراه اصغر ثمربخش رئیس هیئت راهی داغستان شده و پروتكل های ورزشی بین مازندرانی ها و داغستانی ها به امضا رسیده بود.

عدم حضور تیم نوجوانان این استان در تونمنت داغستان و مشكلاتی كه در راه اعزام این تیم به وجود آمد یكی از مواردی بود كه قادری در سفر اخیر خود به پیگیری آن پرداخت.

قرار شد از این پس تیم های رده های سنی مختلف كشتی مازندران از طریق باكو و بدون مشكل روانه داغستان شوند.

همچنین شاه عباس وزیر ورزش داغستان نیز وعده داد تا به همراه یوری شاهمرادوف مشاور ارشد خود، اسفند ماه ساری جاری، همزمان با برگزاری جام جهانی كشتی آزاد در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی در ایران حضور یابد.

سلمان قادری با تایید این خبر گفت: آنها دوست دارند ارتباط بیشتری نه تنها با مازندران، بلكه با كشتی ایران داشته باشند.