اردوی آماده سازی كشتی گیران آزادكار مازندران برای شركت در جام بین المللی تختی، به زودی آغاز خواهد شد.

همچون سال های گذشته، مازندرانی ها بیشترین سهمیه شركت در جام بین المللی تختی را دارند و در این بین انتظار می رود این حضور پر تعداد، به كسب بیشترین مدال ها برای این استان منتهی شود.

در همین راستا مازندرانی ها درصددند با برپایی اردوی آماده سازی، كشتی گیران خود را آماده حضور در جام تختی كنند.

به گفته مصطفی میرعمادیان، هیئت استان زمینه برگزاری این اردو را مهیا می كند تا در آینده ای نزدیك كشتی گیران مازندران در خانه كشتی استان زیر نظر مربیان، تمرین خود را آغاز كنند.

این در حالی است كه جام بین المللی تختی چهار روز بعد از جام جهانی كشتی آزاد، در روزهای ۲۲ و ۲۳ اسفند ماه در تهران برگزار می شود.