كشتی نویس پیشكسوت به دلیل بیماری سرطان، بامداد امروز دارفانی را وداع گفت.

این پیشكسوت كشتی كه بیش از نیم قرن در رسانه های گروهی نیز فعالیت كرده بود، بامداد امروز در بیمارستان فیاض بخش تهران درگذشت.

مرحوم منوچهر لطیف سال‌ها بود كه از بیماری سرطان رنج می برد و در روزهای اخیر در بستر بیماری بود.

وی یكی از كشتی نویس هایی بود كه بیست و نهمین دوره المپیك ۲۰۰۸ را از نزدیك تماشا كرد.