معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:تعیین قیمت آب با تشكیل كارگروهی در لایحه طرح تحول اقتصادی از دست وزارت نیرو خارج شد.

محمدرضا عطارزاده با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود:برای حل مشكلات آب جلسات زیادی با رئیس جمهوری انجام شده است كه حاصل آن افزایش اعتبارات این بخش بود.

وی با بیان اینكه تنظیم تعرفه های آب در حد قیمت تمام شده و مطرح شدن آب در طرح تحول اقتصادی از دیگر راه كارهایی است كه با رئیس جمهور در میان گذاشته شد ادامه داد:متوسط قیمت تمام شده آب شرب در حال حاضر ۵۰۹ تومان و هزینه ای كه از مردم دریافت می شود ۸۰ تومان به تناسب مناطق و نوع مصرف است بنابراین نكته ای كه قابل توجه است این است كه برای این مابه التفاوت یارانه ای به وزارت نیرو پرداخت نمی شود.

وی تاكید كرد: پیشنهاد ما برای تنظیم تعرفه آب ،قیمت تمام شده است، اما از این میزان حداكثر ۸۰ تومان از مردم دریافت می شود و موضوعی نیز كه مطرح است این است كه تعیین قیمت آب با تشكیل كارگروهی در لایحه طرح تحول اقتصادی از دست وزارت نیرو خارج شد.

معاون وزیر نیرو گفت: در سال حدود ۶۰ میلیارد تومان یارانه بهای آب فقط در بخش روستایی پرداخت می شود و در بخش شهری از سوی دولت یارانه ای دریافت نشده و از بودجه وزارتخانه مابه التفاوت آن پرداخت می شود.

عطارزاده در خصوص میزان بارش ها گفت: میزان بارندگی ها در سال جاری ۴۹ درصد افزایش در مقایسه با فصل پاییز سال گذشته داشت كه حدود ۴/۵۸ میلی متر بارش را در سطح كشور برای كشور رقم زده است.

وی با بیان اینكه برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی در خشكسالی اخیر ناخوشایند است تصریح كرد: برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی در خشكسالی اخیر ناخوشایند است چرا كه متوسط برداشت سالانه از این منابع در دو سال اخیر در حدود ۶ هزار میلیارد مترمكعب بوده است.

وی تصریح كرد: اضافه برداشت از آبهای زیر زمینی سبب افت شدید منابع و همچنین فرونشست دشتها در برخی از نقاط كشور شده است.

به گفته وی، وزارت نیرو با نظارت بر برداشت ها و مسدود كردن چاههای غیرمجاز از برداشتهای بی رویه جلوگیری كرده است.