وزارت نیرو و شورایعالی استانها برای ساماندهی امور شهری مرتبط با حوزه خدمات رسانی وزارت نیرو تفاهم نامه همكاری امضاء كردند.

سیدپرویز فتاح در حاشیه امضای تفاهم نامه همكاری میان وزارت نیرو و شورایعالی استانها گفت: این تفاهمنامه برای ساماندهی امور شهری مرتبط با حوزه خدمات رسانی وزارت نیرو در كل كشور با تعامل منطقی و خوب بین شهرداری ، شورای شهر و نیز وزارت نیرو به امضا رسیده است.

وی افزود: باید با اطمینان می توان گفت كه هیچ مطلبی كه منتهی به تنش در حیطه شهر تهران شود مشاهد نشده و پیچیده ترین مسائل و معضل اجتماعی كه در شهر می توانست رخ دهد با تعامل و روحیه مثبت حل شده است.

وزیر نیرو گفت:تا آنجا كه می توانیم باید در امر شهرها و روستاها تعامل را قویتر كنیم تا از مشكلاتی كه بعضی مواقع باعث ایجاد مشكل برای مردم در شهر و روستا می شود جلوگیری كنیم.

فتاح تاكید كرد: بر این اساس وزارت نیرو نیز بر طبق قانون اساسی باید بسیاری از امور را واگذار كند كه تصور می رود می توان امور تصدیگری مثل توزیع آب و برق در شهرها و روستاها را از طریق شوراها انجام داد.

وی خاطر نشان كرد: برای توزیع لامپ كم مصرف از مدتها قبل با شورای عالی استانها هماهنگیهایی لازم صورت گرفته و هم اكنون نیز در تهران اصناف اقدام به تعویض لامپهای پرمصرف خود كرده اند .