طرح مشاركت اصناف تهران در بهینه سازی مصرف برق از سوی شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ آغاز شد.

به نقل از روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در این طرح كه با هدف گسترش فرهنگ صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف برق اجرا می‌شود، اصناف تهران با همكاری شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به جمع‌آوری لامپهای پرمصرف مدادی و گازی بیش از ۱۵۰ وات اقدام خواهند كرد.

شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به همین منظور از آخرین روز پاییز با استقرار ۱۰۰ غرفه مدیریت مصرف برق در ۱۰۰ نقطه تجاری شهرتهران علاوه بر اطلاع رسانی در خصوص روشهای كاهش مصرف برق، لامپ كم مصرف به قیمت یارانه ای توزیع می كند.

شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از ۲۳ آذر برای مشاركت اصناف در این طرح اطلاع‌رسانی كرده است.