به گفته وزیر نیرو ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۸ درصدی برای دو بخش آب و برق منتشر می شود. این در حالی است که با توجه به افزایش ۱۰درصدی رشد سالانه مصرف برق، تورم و افزایش هزینه های ساخت پروژه های نیمه تمام میزان فروش اوراق مشارکت نسبت به سال گذشته هیچ افزایشی نداشته است. همچنین روز گذشته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از فروش ۵۰۰ میلیارد تومانی اوراق مشارکت نیروگاه های برقابی از اول دی ماه در برخی شعب بانک های دولتی خبر داد و گفت: «فروش این اوراق، بودجه بخش نیروگاهی را تا ۵/۲ برابر افزایش می دهد.» گفته می شود به دلیل بالا بودن نرخ سود این اوراق در مقایسه با سود سپرده های شبکه بانکی، قابلیت نقدشوندگی و واگذاری سریع آنها مزایایی است که منجر به فروش سریع اوراق مشارکت در شعب منتخب بانک ها شد تا جایی که در ساعات اولیه روز گذشته اوراق مشارکت وزارت نیرو در بسیاری شعب بانک ها به سرعت به فروش رسید.در همین زمینه معاون مدیرکل دفتر توسعه و مشارکت امور مجامع وزرات نیرو در گفت وگو با «سرمایه» خبر داد: «به زودی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت دیگر برای بخش نیروگاه های حرارتی هم منتشر می شود.»

گفته می شود؛ مدتی قبل وزارت نیرو توانست موافقت انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت پروژه های نیروگاه های برقابی را از هیات دولت بگیرد که برنامه ریزی برای عرضه و فروش آنها به مردم از روز گذشته در سه بانک دولتی ملی، صادرات و تجارت به صورت بی نام و با نرخ سود روزشمار ۱۸ درصد آغاز شد.

● انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نیروگاه های حرارتی

سیدعباس جعفری در ادامه گفت: «برای فروش اوراق مشارکت برای نیروگاه های حرارتی منتظر مجوز بانک مرکزی هستیم.»

معاون مدیرکل دفتر توسعه و مشارکت امور مجامع وزرات نیرو افزود: «پیگیری این موضوع از سوی شرکت توانیر مورد بررسی قرار می گیرد.»

وی تصریح کرد: «طبق بودجه میزان فروش اوراق مشارکت در بخش نیروگاه های حرارتی ۵۰۰ میلیارد تومان و در بخش نیروگاه های برقابی نیز ۵۰۰ میلیارد تومان است.»جعفری خاطرنشان کرد: «در مجموع در سال جاری وزارت نیرو یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد. سال گذشته نیز اوراق مشارکت این وزارتخانه همین میزان بوده است.»

● آغاز فروش ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نیروگاه های برقابی

محمدرضا عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا روز گذشته از فروش ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نیروگاه های برقابی در برخی شعب بانک های دولتی خبر داد و گفت: «فروش این اوراق، بودجه بخش نیروگاه های برقابی را تا ۵/۲ برابر افزایش می دهد.»

وی در خصوص انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت که از دیروز از طریق سه بانک دولتی به فروش رسید، گفت: «این اوراق بی نام و با نرخ سود ۱۸ درصد به صورت روزشمار در اختیار مردم قرار می گیرد.»معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: «در هر حال اقدام به انتشار اوراق مشارکت از سوی وزارت نیرو برای تامین منابع مورد نیاز بخش پروژه های نیروگاهی کشور بسیار مهم خواهد بود و از این طریق می توان به پروژه های نیروگاهی برقابی کشور منابع جدیدی را تزریق کرد.»

عطارزاده در بخش دیگری از سخنانش به برنامه ریزی وزارت نیرو و دولت در این ارتباط اشاره کرد و افزود: «در خصوص انتشار اوراق مشارکت خوشبختانه دولت با نظر مساعد خود اقدام خوبی را برای تسریع در تکمیل پروژه های نیروگاهی برقابی کشور رقم زده است.»وی تصریح کرد: «با توجه به اینکه اوراق مشارکت از دیروز در بانک های دولتی سه گانه ملی، تجارت و صادرات عرضه خواهد شد انتظار می رود که این کار با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شود.»

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا مشارکت مردم در تکمیل پروژه های نیروگاهی از طریق خرید این اوراق را بسیار ارزشمند و موثر تلقی کرد و بیان داشت: «در صورتی که فروش اوراق مشارکت نیروگاهی با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شود می توان گفت که بودجه بخش نیروگاه های برقابی در کشور تا ۵/۲ برابر بیشتر خواهد شد.

عطارزاده در بخش دیگری از سخنانش انتشار اوراق مشارکت پروژه های نیروگاهی را گام مهمی در بهره برداری از سرمایه گذاری های سنگین کشور در بخش نیروگاهی طی چند سال اخیر دانست و گفت: «متاسفانه کمبود منابع و اعتبارات در تکمیل طرح های نیروگاهی، کشور را از بهره برداری بسیاری از سدهای برقابی طی چند سال گذشته محروم کرده بود.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت برنامه ریزی خاصی از سوی وزارت نیرو صورت گرفته یا خیر، تاکید کرد: «منافع حاصل از فروش اوراق مشارکت برای پروژه های نیروگاهی برقابی و تکمیل طرح های نیمه تمام این حوزه هزینه خواهد شد.»معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: «در این زمینه تعداد پروژه های نیمه تمام و سدهای برقابی که می توان منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت را به آنها اختصاص داد نیز مشخص است.»

● عرضه اوراق مشارکت شرکت توسعه منابع آب و نیرو

گفته می شود اوراق مشارکت چهار ساله ۱۸ درصدی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از روز اول تا هشتم دی ماه جاری در ۱۸۲ شعبه منتخب بانک ملی عرضه می شود.

این اوراق بی نام و قابل انتقال به غیر بوده و دارنده آن مالک اوراق شناخته خواهد شد.

اوراق مشارکت در مبالغ اسمی دو ، پنج ، ۵۰ ، ۲۰ ، ۱۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی منتشر شده که هر برگ از اوراق با توجه به مبلغ اسمی دارای ۱۶ قطعه کوپن مخصوص دریافت سودهای علی الحساب سه ماهه و یک قطعه کوپن ویژه است.

منظر ویسی