سرپرست تیم كشتی گراد تهران گفت: سعید ابراهیمی قول داده كه در هفته چهارم لیگ برتر برابر گئورگی گوگچلیدزه گرجستانی پیروز شود.

امیر عفراتی اظهار داشت: ابراهیمی عزم خود را برای این مبارزه جزم كرده است؛‌ اما او تنها بخت پیروزی ما برابر تیم نفت تهران نیست. گراد در هر هفت وزن به كسب پیروزی امیدوار است.

وی تاكید كرد: آرزو می كنم شاهد یك مبارزه زیبا بین ۲ تیم گراد و نفت باشیم. من كشتی تماشاگر پسندی را پیش بینی می كنم. یاران ما كاری به اسم حریف ندارند و مبارزه خود را ارائه خواهند كرد.

عفراتی با اشاره به شكست تیم نفت در هفته گذشته گفت: برد و باخت آنها نباید تاثیری در كار ما داشته باشد؛ اما قطعا كشتی گیران گراد از این امر، روحیه گرفته اند و با تلاشی مضاعف‌، درصددند شكستی دیگر را به تیم نفت تحمیل كنند.

نایب رئیس فدراسیون كشتی در زمان ریاست امیررضا خادم تصریح كرد: ما بعد از بازگشت از بابل اردوی آماده سازی خود را تشكیل دادیم تا گرادی ها با آمادگی صددرصد برابر نفت قرار گیرند.