كشتی گیر خارجی تیم راه آهن مشهد، بامداد جمعه ایران را به مقصد روسیه ترك كرد.

این كشتی گیر كه به عنوان اولین خارجی لیگ برتر، تیم راه آهن را در مسابقات همراهی كرد بامداد روز جمعه گذشته به همراه همسرش راهی قفقاز شد.

این در حالی است كه راه آهنی ها در هفته چهارم لیگ، جدال ساده ای را برابر تیم عسگری محمدیان پیش رو خواهند داشت.

قهرمان سال ۲۰۰۵ جهان در بوداپست مجارستان، برای حضور در هفته پنجم لیگ برتر به ایران بازخواهد گشت.

تیم راه آهن روز دوشنبه هفته آینده در مشهد میزبان تیم صنایع و معادن همدان خواهد بود.

امیر توكلیان در این مبارزه از شاخص ترین نفراتش استفاده می كند.