علی نوایی، فریدون قنبری و جعفر دلیری تیم صنایع و معادن همدان را در مبارزه با تیم KSB كلاردشت همراهی خواهند كرد.

همدانی ها بعد از قبول شكست سنگین برابر تیم گاز مازندران،‌ این هفته از تیم KSB پذیرایی می كنند.

جواد داداشی، محسن پورصادق، اصغر مرادی، فردوس خزایی،‌ محمد قاسمی زاده، رسول توكلی و نقی توكلی كشتی گیرانی هستند كه فردا در تركیب تیم كلاردشتی قرار می گیرند.

در مقابل تیم صنایع و معادن، از محمد احمدلو در ۵۵ كیلو، بهنام پور در ۶۰ كیلو، علی نوایی در ۶۶ كیلو، میثم مصطفی جوكار یا هادی حبیبی در ۷۴ كیلو،‌ فریدون قنبری در ۸۴ كیلو، جعفر دلیری در ۹۶ كیلو و سعید رضایی در ۱۲۰ كیلو استفاده می كند.

بخت جوكار ملی پوش ایران در بازی های المپیك ۲۰۰۸ برای حضور در این مبارزه بیش از حبیبی نماینده وزن چهارم تیم ملی در مسابقات جهانی ۲۰۰۳ نیویورك است. جوكار در هفته گذشته با ضربه فنی مغلوب علی اصغر بذری شد.