مسابقات کشتی پهلوانی و زورخانه ای غدیر با کسب عنوان نخست توسط امین رشید لمیر پایان رسید.

در ادامه رقابت های دومین دوره مسابقات پهلوانی و زورخانه ای در بخش کشتی پهلوانی، پس از سه روز رقابت فشرده، امین رشید لمیر در مسابقه ای که با برادر خود، امیر رشید لمیر برگزار کرد موفق به کسب مقام پهلوانی شد.

امیر رشید لمیر در وقت دوم این مسابقه به رسم پهلوانی در مقابل برادر خود (امین) حاضر به ادامه کشتی نشد و امین رشید لمیر به عنوان پهلوان سال ۸۷ معرفی و امیر نایب پهلوان شد.

آرش مردانی نیز در مسابقه رده بندی حریف خود را شکست داد و پهلوان سوم کشور لقب گرفت.

دومین دوره مسابقات پهلوانی و زورخانه ای غدیر در ورزشگاه شهدای هفتم تیر برگزار شد.

عنوان پهلوانی مسابقات را هم امین رشید لمیر قهرمان کشتی پهلوانی به دست آورد.

در حاشیه دومین دوره این رقابت ها بازو بند پهلوانی سال ۸۶ کشور را حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بازوی فردین معصومی کشتی گیر سنگین وزن تیم کشتی آزاد و پهلوان کشور بست.