ناهید كبیری پس از انتشار ترجمه‌ی شعرهای سوزان پالیس شوتس، كتاب‌های تازه‌ای در راه دارد.

مجموعه‌ی شعر «به خلوت كوهسار بیا با من» شامل شعرهایی از سوزان پالیس شوتس - شاعر معاصر آمریكایی -، با ترجمه‌ی كبیری از انگلیسی به فارسی منتشر شده است.

به گفته‌ی مترجم، شعرهای این شاعر بسیار لطیف و عاشقانه هستند و بنا به اعتقاد شاعر، در دنیای پرخشونت امروز، مردم بهتر است به سمت خواندن شعرهایی از این دست بروند.

كتاب یادشده از سوی نشر پوینده به چاپ رسیده است.

كبیری همچنین ترجمه‌ی رمان دیگری از نیكلاس اسپاركس را با عنوان «انتخاب» در دست دارد، كه آن‌را از سوی نشر یادشده منتشر خواهد كرد.

رمان «كشتی ماه عسل» او نیز در روزهای آینده از سوی نشر ثالث به بازار كتاب می‌آید.

همچنین چاپ دوم مجموعه‌ی داستان «پیراهن آبی» از سوی انتشارات نگاه به تازگی منتشر شده و به گفته‌ی كبیری، مجموعه‌ی «شبی كه ستاره‌اش را گم كرده بود» مدت بیش از یك سال است كه از سوی نشر ثالث منتظر دریافت مجوز نشر است.

لوح فشرده‌ی شعرهای این شاعر هم با عنوان «با تو گفتن‌ها» (شماره‌ی ۲) منتظر دریافت مجوز نشر است كه توسط انتشارات ابتكار نو عرضه می‌شود.

ناهید كبیری مجموعه‌ی شعر «دامنم را می‌تكانم از ابر» را نیز به نشر ثالث سپرده، كه در مرحله‌ی دریافت مجوز است.