مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینكه ذخیره آب سدها به ۲۷ درصد كاهش یافته گفت:ذخیره آب سدهای كشور با حدود ۱۳ درصد كاهش نسبت به سال گذشته به ۱۳/۳۳ میلیارد متر مكعب رسیده است.

ستار محمودی در گفتگو با فارس با بیان اینكه تابستان امسال از لحاظ كاهش بارش یك ركورد محسوب می شود افزود:حجم آب باقی مانده در مخازن سدها در آخرین روزهای آذر ماه سال گذشته ۱۷ میلیارد متر مكعب بوده است این در حالی است كه در سال جاری در همین تاریخ این رقم به حدود ۱۳/۳۳ میلیارد متر مكعب رسیده است.

وی با بیان اینكه ذخیره مخازن سدها از ۴۰ درصد سال گذشته به ۲۷ درصد در سال جاری كاهش یافته است گفت: علی‌رغم بارش مناسب در گستره كشور در سال جاری، ذخایر آب در پشت سدها حاكی از كاهش ذخایر آب نسبت به مدت مشابه سال قبل است. محمودی تاكید كرد:سال آبی ۱۳۸۷-۸۶ كه در شهریور ماه به پایان رسید، از خشك ترین سال های كشور در دوره آماربرداری ۵۰ ساله بوده است، به‌طوری‌كه میزان بارش های متوسط كشور حدود ۲۵۰ میلیمتر در سال است كه این موضوع موجب آسیب رسیدن به تالابها و رودخانه ها شده است.