در آخرین رده‌بندی برترین فرنگی كاران جهان در سال ۲۰۰۸، "میهایل لوپز" از كوبا با اقتدار اول شد.

در پایان رده‌بندی سال ۲۰۰۸ كه هر ماهه توسط ایسنا و فدراسیون‌های كشتی بلغارستان و آمریكا منتشر می‌شود، میهایل لوپز قهرمان المپیك در ۱۲۰ كیلو با ۷۳ امتیاز به عنوان برترین فرنگی‌كار جهان برگزیده شد كه این رده‌بندی براساس عملكرد كشتی‌گیران در تمامی تورنمنت‌ها و مسابقات رسمی انجام می‌شود.

نظیر مانكیف از روسیه در ۵۵ كیلو، اسلام بك آلبیف از روسیه در ۶۰ كیلو، استیو گنات از فرانسه در ۶۶ كیلو، یاوور یاناكیف از بلغارستان در ۷۴ كیلو، آندره مینگوتزی از ایتالیا در ۸۴ كیلو، اصلان بك خوشتوف از روسیه در ۹۶ كیلو و میهایل لوپز از كوبا در ۱۲۰ كیلو به عنوان برترین كشتی‌گیران اوزان هفتگانه برگزیده شدند.

در بین كشتی‌گیران ایران حمید سوریان بهترین جایگاه را دارد. سوریان با امتیاز مساوی نسبت به نظیر مانكیف در رده دوم ۵۵ كیلو قرار گرفت. مانكیف به دلیل قهرمانی در المپیك بالاتر از سوریان ایستاد. برترین فرنگی‌كاران در پایان سال ۲۰۰۸ به ترتیب زیر هستند:

● ۵۵ كیلوگرم:

۱- نظیر مانكیف (روسیه) ۵۱ امتیاز، ۲- حمید سوریان (ایران) ۵۱ امتیاز، ۳- روشن بایرام‌اف (آذربایجان) ۳۸ امتیاز، ۴- رومن آمویان (ارمنستان) ۳۵ امتیاز، ۵- یانیر؟؟ هرناندز (كوبا) ۳۱ امتیاز

● ۶۰ كیلوگرم:

۱- اسلام بك آلبیف (روسیه) ۳۳ امتیاز، ۲- ویتالی رگیموف (آذربایجان) ۳۰ امتیاز، ۳- روبرتو مونزون (كوبا) ۲۸ امتیاز، ۴- چنگیز بایف (قزاقستان) ۲۵ امتیاز، ۵- روسلان تومنبایف (قرقیزستان) ۲۵ ا متیاز، ..... ۲۲- ابوذر نورزاده (ایران) ۸ امتیاز

● ۶۶ كیلوگرم:

۱- استیو گنات (فرانسه) ۵۰ امتیاز، ۲- نیكولای گرگوف (بلغارستان) ۴۰ امتیاز، ۳- تاماش لورینچ (مجارستان) ۳۴ امتیاز، ۴- كنات بگالیف (قرقیزستان) ۲۸ امتیاز، ۵- فرید منصوراف (آذربایجان) ۲۸ امتیاز، .... ۱۳- علی محمدی (ایران) ۱۲ امتیاز

● ۷۴ كیلوگرم:

۱- یاوور یاناكیف (بلغارستان) ۳۹ امتیاز، ۲- منوچهر كویركلیا (گرجستان) ۳۷ امتیاز، ۳- چونگ یونگ ژیانگ (چین) ۳۰ امتیاز، ۴- كریستوف گنات (فرانسه) ۳۰ امتیاز، ۵- اكه میهایلوویچ (بلاروس) ۳۰ امتیاز، ..... ۲۲- فرشاد علیزاده (ایران) ۸ امتیاز

● ۸۴ كیلوگرم:

۱- آندره مینگوتزی (ایتالیا) ۴۲ امتیاز، ۲- ملوینن نومونوی (فرانسه) ۳۴ امتیاز، ۳- نظمی آولوجا (تركیه) ۳۳ امتیاز، ۴- آرا آبراهامیان (سوئد) ۳۳ امتیاز، ۵- الكسی میشین (روسیه) ۳۰ امتیاز، .... ۱۳- طالب نعمت‌پور (ایران) ۱۷ امتیاز

● ۹۶ كیلوگرم:

۱- اصلان بك خوشتوف (روسیه) ۵۲ امتیاز، ۲- قاسم رضایی (ایران) ۳۳ امتیاز، ۳- میركوانگلیچ (آلمان) ۳۲ امتیاز، ۴- مادك اسوج (چك) ۲۴ امتیاز، ۵- رمز نوزادزه (گرجستان) ۲۴ امتیاز

● ۱۲۰ كیلوگرم:

۱- میهایل لوپز (كوبا) ۷۳ امتیاز، ۲- حسن باروئف (روسیه) ۵۳ امتیاز، ۳- یوری پاتریكف (ارمنستان) ۴۴ امتیاز، ۴- رضا كایالپ (تركیه) ۴۳ امتیاز، ۵- میزگایتیس (لیتوانی) ۳۲ امتیاز، ..... ۹- مسعود هاشم‌زاده (ایران) ۲۲ امتیاز