كادر فنی تیم گاز بعد از پیروزی برابر تیم صنایع و معادن همدان از كنار گذاشتن برخی از نفرات شان، منصرف شدند.

شكست سنگین شش بر یك برابر تیم راه آهن مشهد در هفته دوم، از جمله نتایجی بود كه مدیریت و مربیان تیم پرمهره گاز هرگز آن را پیش بینی نمی كردند.

در پی این شكست كادر فنی این تیم قصد داشت برخی از نفرات كه كم كاری كرده بودند و در روند مبارزه آنها رضایت وجود نداشت را از تركیب خود خارج كند.اما این امر بعد از كسب پیروزی درخشان برابر تیم صنایع و معادن همدان در هفته سوم،‌ منتفی شد.

اسماعیل دنگسركی سرمربی گاز در این باره به فارس گفت: فعلا هیچ كشتی گیری از فهرست ما حذف نخواهد شد؛ اما شك نداشته باشید اگر زمانی احساس شود برخی كم كاری می كنند به خاطر آینده ورزشی خودشان نیز كه شده آنها را از تركیب تیم خارج می كنیم. كشتی گیر باید بداند ما چند هفته بیشتر در لیگ كنار هم نیستیم؛ اما این شكست های مسئله دار،‌ آینده ورزشی آنها را دچار مشكل می كند.