مدیر عامل شركت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت : « رفع مشكلات و ناقص شبكه برق استان نیازمند حدود ۵۱۰ میلیارد ریال اعتبار است . »

مهندس كرم رضایی افزود : تامین این اعتبارات برای رفع مشكلات برق استان در قالب یازده مورد درخواست شده است .

بگفته وی طی دو سال اخیر اعتبارات بسیار خوبی به استان گلستان تخصیص داده شده و این اعتبارات رشد بسیار چشمگیری به خود گرفته است ولی با توجه به محدودیت منابع رفع كلیه مشكلات موجود در مدت زمان كوتاه مقدور نبوده و می بایست برای رفع آن كامل آن برنامه ریزی صورت پذیرد.

مهندس رضایی ادامه داد : برنامه های پنج ساله اصلاح و بهینه سازی شبكه های فرسوده این شركت تدوین گردیده و آماده هستیم كه با تخصیص اعتبارات مورد نیاز نسبت به عملیاتی نمودن برنامه ها اقدام نماییم .

مهندس رضایی اظهار داشت : تعویض ترانس تعویض پایه ها و كابل های فرسوده رفع نقاط حادثه خیز و جابجایی شبكه های در معرض سیل و نیز رفع تجاوز به حریم شبكه برق در برخی مناطق مسكونی از مواردی است كه در قالب درخواست این اعتبارات منظور شده است .