عزیز اطاعتی داور شناخته شده کشتی کشورمان که ازتباط نزدیکی با جامعه بین المللی داوری دارد،خبر عدم تغییر قوانین کشتی فرنگی را تکذیب کرد.

اطاعتی که سابقه قضاوت در چهار دوره مسابقات جهانی جوانان و بزرگسالان را در کارنامه داوری خود می بیند،درخصوص شایعه عدم تغییر قوانین کشتی فرنگی تا سال ۲۰۱۲ گفت:به محض شنیدن خبر عدم تغییرات قوانین کشتی با چند تن از داوران خارجی تماس برقرار کرده و این جریان را به اطلاعشان رساندم که آنها با تکذیب کردن شایع مذکور،تنها بحث استفاده فیلا از جعبه و چهار عدد گوی آبی و قرمز را تایید کردند.

وی در ادامه یادآور شد:هر گاه تصمیم گیرندگان فیلا تصمیم به تغییر قوانین داوری بگیرند،با استفاده از نامه های الکترونیکی این مسئله را به داوران بین المللی اطلاع می دهند؛در حالی که این‌بار شایعه عدم تغییرات را به هیچ‌یک از داوران از جمله ایرانی ها اطلاع نداده و تنها بحث استفاده از جعبه سیاه و چهار عدد گوی آبی و قرمز را مطرح کرده اند.با این وجود باید بگویم که این شایعه را خود ما ایرانی‌ها به راه انداخته ایم!

اطاعتی در پایان خاطرنشان ساخت:باید تا آغاز سال جدید میلادی به انتظار بنشینیم تا با مشاهده بولتن فیلا،از تمام تغییراتی که قرار است در قوانین کشتی رخ بدهد،مطلع شویم.